Vedligehold og pleje

Vedligehold og pleje

af græsarealer

Vertikalskæring

Vertikalskæring fjerner filt, jævner, forbedrer topdresningen, sikrer eftersåningen og hindrer lagdannelse i vækstmediet.


Retur til forsiden

Jordløsning

Intensiv brug af sportsarealer medfører komprimering af vækstlaget. Det medfører dårlig udvikling af græsrødderne og mangelfuld dræning. Resultatet bliver, at græssets slidstyrke er lav, plantetallet falder og banen bliver ujævn med huller i græstæppet.


Vi tilbyder både Verti-Drain og slicening med Väterstad.


Retur til forsiden

Udbringning af topdres

Topdres er nødvendig i plejeprogrammet, hvis man ønsker en jævn overflade med et stærkt græs Topdres jævner overfladen, fortynder filten, sikrer eftersåningen, beskytter vækstpunktet, sikrer en drænende overflade og ved valg af den rigtige topdres grundgøder man græsset.


Udbringningsteknikken skal være i top for at sikre et optimalt resultat. Solum har investeret i det nødvendige grej. Vores topdresservogne er meget fleksible med mange indstillingsmuligheder. Kapaciteten er 5 m3 og bæreakslen med 4 hjul sikrer et lavt marktryk. Solum har kapacitet til udbringning af over 500 m3 om dagen.


Retur til forsiden

Eftersåning

Plantetallet skal være højt da plantetallet sikrer slidstyrken. Såmaskinen skal placere frøet i jorden, gødning skal være klar i jordvæsken ved fremspiringen.

Afstem udsædsmængden efter forventet fremspiring.


Retur til forsiden

Udbringning af næringsstoffer

Vi tilbyder udbringning af gødning. Vi udbringer både fast og flydende gødning. Vi har også den nyeste teknologi til udbringning af mangan og andre  mikronærringstoffer.


Retur til forsiden

Klipning af ekstensive arealer

Mange græsarealer drives ekstensivt. Typisk får de blot lov til at ligge hen. Når væksten slutter, falder græsset hen og der efterlades et tykt lag dødt materiale. Dette materiale vil være til hindring for næste års vækst og bør klippes og fjernes.


Vi tilbyder klipning og opsamling i én arbejdsgang. Maskinen har stor kapacitet og skivekniven arbejder effektivt selv under vanskelige forhold.


Retur til forsiden

Solum Roskilde A/S

Vadsby Stræde 6

2640 Hedehusene

Tlf. 46 75 50 70


Solum Roskilde A/S er en del af

Solum Gruppen. Se mere på solum.dk

Kontakt


Græspleje og maskinydelser

Thomas Petersen, tlf. 21 61 30 47

 thp@solum.dk


Vækstprodukter

Claus Svenstrup Nielsen, tlf. 21 61 30 45

csn@solum.dk

Solum er sponsor i

Groundsman Association

Solum er medlem af

DGA VIP Erhvervsklub