Vækstprodukter

Produkter

GreenMix

Topdres til Greens. Produceret med ren kvartssand, har meget høj andel af grovsand, hvilket sikrer høj hydraulisk ledningsevne.

Matcher den amerikanske standard (USGA) for produkt til greens.

Produktet produceres over 3 mm sold hvis det skal bruges til topdresning.

Til vækstlag producerer vi en 6 mm vare.

TeestedMix

Topdres til teesteder, fairways og fodboldbaner af høj kvalitet. Bør anvendes hvor der er kort klippehøjde.

Produktet har en høj andel af grovsand. Den organiske del er madraskopost. Produktet er produceret over 4 mm sold.

BoldMix

Topdres til fodboldbaner og andre arealer med behov for topdres. Produktet indeholder mere finsand end TeestedMix.

Produktet kan med fordel anvendes, hvor der er ujævnheder, der kræver, at der visse steder vil blive tilført et tykkere lag. Produktet ligger bedre fast og arbejder godt sammen med underlaget. Ved fyldning af dybe lunker på alm. fodboldbaner anbefaler vi Svær SuperMuld.

Hvis boldmix tilføres med en 8 mm lagstykkelse, vil produktet grundgøde arealet, og der vil efterfølgende kun være behov for at supplere med kvælstof.

BoldMix er produceret over 6 mm sold. BoldMix produceres også som vækstlag.

D-GroMix

Organisk topdres til jordforbedring.

Produktet kan anvendes på arealer, hvor man ønsker at forbedre dyrkningsegenskaberne af jorden, uden at der foretages en omlægning. Bruges typisk sammen med en jordløsning. Produktet er uegnet ved eftersåning.

Topdres kvartssand

Ren lys kvarts med ideel kornkurve.

Er sorteret ned som 0-1 sand, og kan derfor også anvendes på greens.

Bunkersand

Bakkesand eller kvartssand der er ideel til bl.a. bunkers nær greens og som overholder USGA’s anbefalinger. Findes i flere farvevariationer.

Solum Roskilde A/S

Vadsby Stræde 6

2640 Hedehusene

Tlf. 46 75 50 70


Solum Roskilde A/S er en del af

Solum Gruppen. Se mere på solum.dk

Kontakt


Græspleje og maskinydelser

Thomas Petersen, tlf. 21 61 30 47

 thp@solum.dk


Vækstprodukter

Claus Svenstrup Nielsen, tlf. 21 61 30 45

csn@solum.dk

Solum er sponsor i

Groundsman Association

Solum er medlem af

DGA VIP Erhvervsklub